afføring

afføring
bowel movement, excrement, faeces
* * *
(en) motion ( fx are your motions regular?), movement (of the bowels);
(ekskrementer) stools pl ( fx hard (, thin) stools);
[har De haft afføring?] have your bowels moved?

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • afføring — af|fø|ring sb., en, i sms. afførings , fx afføringsmiddel, afføringsproblem …   Dansk ordbog

  • besørge — verb., r, de, t have afføring; hunden besørgede på gulvtæppet …   Danske encyklopædi

  • Kloakdyr — Kloakdyrene er en meget speciel gruppe af pattedyr. Der findes kun tre nulevende slægter: 10 Det kortnæbbede myrepindsvin (Tachyglossus aculeatus) Det langnæbbede myrepindsvin (Zaglossus aculeatus) Næbdyret (Ornithorhyncus anatinus) Det… …   Danske encyklopædi

  • Sedes — 1. Sæde, afføring. 2. Papirformat. Et ark foldet til 16 blade …   Danske encyklopædi

  • afførende — af|fø|ren|de ubøj. adj. (som fremkalder afføring) …   Dansk ordbog

  • defækation — de|fæ|ka|tion sb., en, er, erne (det at have afføring) …   Dansk ordbog

  • inkontinens — in|kon|ti|nens sb., en (manglende evne til at holde på urin el. afføring) …   Dansk ordbog

  • lavement — la|ve|ment sb., et, er, erne (indsprøjtning af væske i endetarmen for at fremkalde afføring) …   Dansk ordbog

  • nødtørft — nød|tørft sb., en, i sms. nødtørfts , fx nødtørftshus; forrette sin nødtørft (tisse el. have afføring) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”